top of page
Fulle vilkår og betingelser
Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her. 

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er Mesna opplevelser & overnatting, Sørmessenvegen 723, 2610 Mesnali, info@mesna.no, +47 978 70 309, 969198932, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir booket av kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen bookes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved booking. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6. Avbestilling/kansellering
Avbestillinger gjøres skriftlig pr. e-post. Innloggede kunder kan også avbestille i Wix' bestillingsapp for rideturer.

 

I samsvar med praksis innen norsk reiseliv, er Mesna opplevelser & overnatting forpliktet til å belaste avbestillingsgebyr til kunden under følgende omstendigheter:

- For de kortere rideturene våre (2-timerstur, halvdagstur og heldagstur) gjelder at avbestilling av rideturer foretatt fram til 72 timer før ankomstdagen: Avbestillingsgebyr 25% av innbetalt beløp. For betaling foretatt på nett refunderes det resterende beløpet automatisk til ditt kredittkort. Avbestillinger foretatt mindre enn 72 timer før ankomstdagen: Ingen refusjon.

- Ved avbestilling av andre arrangementer og flerdags rideturer, belastes hele beløpet. Kunden må selv ha en reise- eller avbestillingsforsikring som dekker avbestillingen.

NB! For rideturer: Frammøte i stallen 10 minutter før bestilt tid. Hvis du ikke er der på tidspunktet for din bestilling, kan guidene starte turen uten manglende deltakere (for ikke å forsinke turen for resten av deltakerne). Selv om vi vil prøve å vente litt for å få med alle, kan vi ikke tillate for mye ventetid, da det vil påvirke alle andre turer den dagen. Hvis du møter opp senere enn din tid, og vi ikke klarer å få deg med på en annen tur den dagen, vil dette bli betraktet som "Ikke frammøtt", og du vil ikke motta noen refusjon.

Enhver tur kansellert eller avbrutt av kunde eller på grunn av handlinger fra kunden vil resultere i ingen refusjon.

 

For overnattinger gjelder at vederlagsfri avbestilling må meddeles av kunden minimum 14 dager før ankomst. Ved senere avbestilling belastes 50% av avtalt pris for rom+pensjon i det bestilte antall døgn. Avbestilling nærmere enn syv dager før ankomst, uteblivelse eller avbrudd på oppholdet belastes med 100 % av avtalt pris for rom/pensjon i det bestilte antall døgn.

7. Angrerett

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. 

8. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

9. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

bottom of page